designation म्हणजे काय : designation meaning in marathi : 2023

designation meaning in marathi : पदनाम म्हणजे काय ?

शब्दाचा मराठी अर्थ  (Meaning) , व्याख्या (Definition), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) .

designation meaning in marathi
designation meaning in marathi

शब्दाचा मराठी अर्थ  (Meaning) : designation meaning in marathi

एक विशेष उद्दिष्ट से कोणता नाम; नियुक्ती; पदनाम; ओहदा किंवा कोणत्याही स्थिती; सोने; काम के लिए जानेवाला विशेष नाम या पदवी; उपाधि को डेसिग्नेशन सांगितले जाते.

व्याख्या (Definition)

पदनाम एक असा शब्द आहे जो तुम्हाला सांगू न जरूर मिल जायेगा. स्कूल, कॉलेज किंवा नोकरी से संबंधित फॉर्म भरते वेळ देखील “डेझिग्नेशन” का कॉलम भरण्यासाठी सांगितले जाते. काही लोकांना माहित आहे की पदनाम काय आहे तो कोणताही फॉर्म आहे आत हा ऑप्शन सहजतेने भरा. पण बरेच लोक त्याच्याबद्दल माहित नव्हते.

उदाहरणे (Examples) : designation meaning in marathi

  • What is your designation in the company?

कंपनी में तुमचे पदनाम काय आहे?

  • What’s her official designation now she’s been promoted?

आता त्याचे पदनाम काय आहे, त्याला पदनाम केले आहे?

  • Her official designation is Systems Manager.

त्याचे अधिकारी पदनाम माझेर आहे.

  • His official designation is Financial Manager.

अधिकारी पदनाम आर्थिक व्यवस्थापक आहे. 

Leave a Comment