एंडोक्रिनोलॉजिस्टचा मराठीत अर्थ | endocrinologist meaning in marathi | 2023

endocrinologist meaning in marathi : एंडोक्रिनोलॉजिस्टचा मराठीत अर्थ

शब्दाचा मराठी अर्थ  (Meaning) , व्याख्या (Definition), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) .

endocrinologist meaning in marathi
endocrinologist meaning in marathi

शब्दाचा मराठी अर्थ  (Meaning) : endocrinologist meaning in marathi

एंडोक्राइनोलॉजिस्ट

व्याख्या (Definition)

अंतःस्रावी ग्रंथींच्या विकारांचे निदान आणि उपचार करण्यात तज्ञ असलेले वैद्यकीय व्यवसायी.

संबंधित शब्द (Synonyms)

allergist , gastroenterologist , immunologist , urologist , oncologist , otolaryngologist …

उदाहरणे (Examples)

  • A pediatric endocrinologist, a doctor specializing in the hormones of children, administers this type of therapy before a child’s bone growth plates have fused or joined.

बालरोगतज्ञ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मुलांच्या संप्रेरकांमध्ये तज्ञ असलेले डॉक्टर, मुलाच्या हाडांच्या वाढीच्या प्लेट्समध्ये मिसळण्यापूर्वी किंवा जोडण्याआधी या प्रकारच्या थेरपीचे व्यवस्थापन करतात.

  • In some cases, the condition is treated by an endocrinologist or cardiologist.

काही प्रकरणांमध्ये, या स्थितीचा उपचार एंडोक्रिनोलॉजिस्ट किंवा हृदयरोगतज्ज्ञांद्वारे केला जातो.

  • Children may require a consultation with an endocrinologist, a physician who specializes in the hormone-producing (endocrine) glands.

मुलांना एंडोक्राइनोलॉजिस्टशी सल्लामसलत आवश्यक असू शकते, एक वैद्य जो हार्मोन-उत्पादक (एंडोक्राइन) ग्रंथींमध्ये तज्ञ आहे.

Read more : 

v

Leave a Comment