gram flour मराठी मध्ये | Gram Flour Meaning In Marathi | 2023

Gram Flour Meaning In Marathi : gram flour मराठी मध्ये

शब्दाचा मराठी अर्थ  (Meaning) , व्याख्या (Definition), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) .

Gram Flour Meaning In Marathi

शब्दाचा मराठी अर्थ  (Meaning) : gram flour meaning in marathi 

डाळीचे पीठ

व्याख्या (Definition)

वाळलेले चणे बारीक करून बनवलेले पीठ, भारतीय स्वयंपाकात मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते.

संबंधित शब्द (Synonyms)

Chickpea flour

उदाहरणे (Examples)

Coat lightly with gram flour.

बेसनाने हलकेच कोट करा.

Some supermarkets sell gram flour, green mangoes and coarse semolina. 

काही सुपरमार्केटमध्ये बेसन, हिरवा आंबा आणि भरड रवा विकला जातो.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *