Horror story in Marathi : 2023

Horror story in marathi : मी दिल्लीतील एका कारखान्यात साफसफाईचे काम करतो. माझे घर कारखान्यापासून ५ किलोमीटर अंतरावर आहे. माझ्याकडे सायकल आहे. ज्याच्या मदतीने मी माझ्या घरातून कारखान्यात आणि कारखान्यातून माझ्या घरी जातो. एके दिवशी मी कारखान्यातून घरी जात होतो. तर वाटेत मला एक मुलगी दिसली आणि ती माझ्याकडे बघत होती.

त्याला टाळून मी माझ्या घराकडे निघालो. दुसर्‍या दिवशी पुन्हा तीच मुलगी मला त्याच ठिकाणी दिसली आणि ती पुन्हा माझ्याकडे एकटक पाहू लागली, तरीही मी तिच्याकडे बघायला वळलो नाही आणि माझ्या घराकडे निघालो. मी तिच्या जवळही थांबलो नाही कारण मला त्या मुलीची भीती वाटत होती. ती मुलगी मला बरेच दिवस पाहत होती.

Horror story in marathi

एके दिवशी ती मुलगी तिथे दिसली नाही.म्हणून मी विचारात पडलो. आज मुलगी आली नाही असे काय झाले. मग मी माझ्या घराकडे निघालो. एका आठवड्यानंतर माझ्या घरी एक पत्र आले आणि मला कळले की ते त्याच्याकडून होते. त्यात तिचे नाव प्रीती लिहिले होते.आणि त्यातून एक फोटो निघाला. जी त्याच मुलीची होती. मला धक्काच बसला की त्याला माझ्याबद्दल कसे कळले.

Horror story in Marathi

त्या पत्रात लिहिलं होतं की उद्या तू कारखाना सोडशील तेव्हा मी जिथे उभा आहे तिथे माझी वाट बघ.दुसऱ्या दिवशी मी तिथे पोहोचलो. त्यामुळे ती मुलगी तिथे उभी नव्हती. मी बराच वेळ थांबलो, मग मी माझ्या घराकडे निघालो.. आणि तेवढ्यात मला आलेले पत्र आठवले. त्यात त्याचा पत्ता असेल. मग मी त्यांचा पत्ता वाचला आणि त्यांच्या पत्त्यानुसार मी त्यांना त्यांच्या घरी भेटायला गेलो.

Read more : 

Marathi video bhabi wale ..

Quote in Marathi


दरवाजा उघडताच एक माणूस आला आणि म्हणाला काय काम आहे, तर मी म्हणालो की मला प्रितीला भेटायचे आहे. तर त्या व्यक्तीने सांगितले की मी त्याचे वडील आहे आणि प्रीती 2 महिन्यांपासून मेली आहे. माझे हात पाय थरथरू लागले आणि वाटेत भेटलेल्या मुलीचा विचार केला आणि तिने मला पत्र पाठवले होते. ती कोण असेल? मला वाटले की ती त्याचा आत्मा असावी.

Horror story in marathi : तेव्हा प्रीतीच्या वडिलांनी मला दाखवले की तिच्या चित्रावर एक हार पडलेला आहे. म्हणूनच मी माझ्या घरी पळत गेलो, मग मी ते पत्र जाळून टाकले.आणि त्या दिवसापासून मी अनोळखी लोकांशी भेटणे आणि बोलणे बंद केले.

खूप वर्षांपूर्वीची गोष्ट होती. जोधपूरच्या एका छोट्या गावात मी प्राथमिक शाळेत शिक्षक होतो. माझ्यासोबत त्याच शाळेत आणखी ५ शिक्षक होते. त्या लोकांनी लग्न केले होते. आणि त्याचे स्वतःचे कुटुंब होते. आणि मी बॅचलर होतो. माझे लग्न झाले नव्हते.

सर्वजण गावात भाड्याने घर घेऊन राहत होते. आणि शाळेजवळ माझी एक वेगळी छोटी खोली बांधली होती. ज्यात मी एकटाच राहायचो. शाळेच्या आजूबाजूला शेते आणि झाडी होती. शाळा गावापासून हाकेच्या अंतरावर होती. शाळेत वीज नव्हती.

आणि मी एकटाच माझ्या खोलीत कंदील लावून स्वयंपाक करायचो. आणि जेवून झोपायचे. तेव्हा माझा एक मित्र म्हणाला की तू तुझा टाईम कसा पास करतोस. उद्यापासून रात्री जेवण करून तुमच्याकडे येऊ. तुमचाही वेळ थोडा हसून निघून जाईल. दुस-या दिवशी शाळेतून सुट्टी मिळाल्यावर घरी जाऊन जेवण करून माझे सर्व मित्र त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे रात्री दहा वाजता माझ्या घरी आले. आणि आम्ही बोलू लागलो.

थोडी रात्र झाली. तेव्हा आमच्या एका मित्राने सांगितले की इथे वीज नाही. टीव्हीही नाही. आपण इथे बसून काय करू शकतो? आज आपण थोडी मजा केली. आणखी एका मित्राने सांगितले की, आम्ही आमच्यासोबत पत्ते खेळायला आणले आहेत. चला खेळू आणि मंद कंदील पेटवू.

Horror story in marathi : समोर बसून पत्ते खेळू लागले. थोड्या वेळाने ते गरम होऊ लागले. म्हणून आम्ही सर्व खिडक्या उघडल्या आणि चांगली हवा येऊ लागली. आणि आम्ही पत्ते खेळण्यात व्यस्त झालो. तेव्हा आमचा तिसरा मित्र म्हणाला की आमच्याकडे विडी आणि माचिसच्या काड्या आहेत.

मला विडी पेटवायला सांग, आम्ही म्हणालो का नाही केली? त्यामुळे आमच्या मित्राने चार विड्या पेटवल्या. प्रत्येकाने एक एक विडी हातात घेतली. म्हणूनच एक मित्र म्हणाला, “मला पण एक पेय द्या. ” आम्ही हसलो आणि म्हणालो.

का गंमत करतोय आत्ताच हातात विडी घेतली होतीस. त्यामुळे ते आम्हाला दिलेले नसून आम्हाला ते जाणवले, असे त्यांनी सांगितले. की तो मस्करी करतोय. आणि आम्ही हसलो. दुसऱ्या दिवशी माझे मित्र पुन्हा माझ्या घरी आले. आणि बिडी पत्ते खेळू लागले, ही मालिका रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती.

मग मला वाटले की खिडकीतून कोणीतरी लांब हात आत आला आणि माझी विडी घेऊन निघून गेला. तेव्हा मला वाटले की माझे भान हरपले. पण आम्हाला त्याचा चेहरा दिसत नव्हता. कारण बाहेर अंधार होता आणि आतून कंदील हळूहळू जळत होता.

हा प्रसंग चार-पाच दिवस माझ्यासोबत घडत राहिला. तर सहाव्या दिवशी सकाळी जेव्हा माझे मित्र शाळेत शिकवायला आले. मग मी ही गोष्ट सगळ्यांना सांगितली. सगळे म्हणाले हो मी पण ऐकले आहे.

शाळेतील एका शिक्षकाने काही कारणावरून विष प्राशन करून आत्महत्या केली होती. आणि त्याचा आत्मा अजूनही शाळेभोवती फिरतो. तर एक दिवस मित्र म्हणाला, आज आपण त्याला विचारू की तू कोण आहेस? एक माणूस असेल तर माहीत आहे का? आणि आमच्याप्रमाणे तोही रात्री येतो टाईमपास करायला.

Leave a Comment