कान्ने अदिरिंदी गाण्याचा मराठीत अर्थ | kanne adirindi song meaning in marathi | 2023

kanne adirindi song meaning in marathi : कान्ने अदिरिंदी गाण्याचा मराठीत अर्थ

 kanne adirindi song meaning in marathi
kanne adirindi song meaning in marathi

కన్నే అదిరింది
పైటే చెదిరింది
కాలే నిలవదు పిలగా
నిన్నటికెళ్ళి గమ్మతుగుంది…
గుండెల లొల్లి సమ్మగ ఉంది
మీతా కిల్లిలా నిన్నే కొరకాలా…
నోరే ఎర్రగ పండా
నిన్నటికెళ్ళి గమ్మతుగుంది…
గుండెల లొల్లి సమ్మగ ఉంది

Translate ↓ kanne adirindi song meaning in marathi

डोळे भरून आले आहेत
पाई तुटलेली आहे
काळे थांबू शकत नाहीत
काल कठीण होता…
हृदयाची धडधड होते
मी तुला मारावे असे तुला वाटते का?
तोंड लाल पांडा आहे
काल कठीण होता…
हृदयाची धडधड होते

పాణం ఎళ్ళిపోయే…
నువ్వే గురుతొస్తే, నీ నవ్వే యాదొస్తే
నూరు మందిని కంట… ఫిఫ్టీ నీకంటా, ఓ ఫిఫ్టీ నాకంటా
జరా అర్జెంటుగ నువు డేటు జూస్తే జంపేనంట
నిన్నటికెళ్ళి గమ్మతుగుంది…
గుండెల లొల్లి సమ్మగ ఉంది

Translate ↓ kanne adirindi song meaning in marathi

पेये जातात…
जर तुम्ही शिक्षक असाल तर तुमचे स्मित असेल
शंभरपेक्षा जास्त लोक… तुझ्यासाठी पन्नास, अरे माझ्यासाठी पन्नास
जरा अर्जेंटुगा नू देटू जस्टे जम्पेनंता
काल कठीण होता…
हृदयाची धडधड होते

సురసురమన్నదిరా సన్న పిడికెడు నడుమేరా
నువ్వే చూస్తే సెగపుట్టెను రణధీరా
సరసర సరదాగా చిరు చెక్కెర దాచారా
చోరీ చేసెయ్ నువ్వు ముద్దుగ సుకుమార
కదలివస్తా చలిగాలి నేనై… కౌగిలిస్తా మండేటి ఎండై
ఇక నా ఇంట్లో ఎవరో చూస్తారంటూ ఆగను లేరా
నిన్నటికెళ్ళి గమ్మతుగుంది… గుండెల లొల్లి సమ్మగ ఉంది

Translate ↓ kanne adirindi song meaning in marathi

सुरसुरमन्निरा पातळ मुठीत कंबर
तसं पाहिलं तर, तुम्ही सेगपुटेनू रणधीरा आहात
आपण गंमत म्हणून एक लहान चेकर लपविला आहे का?
चोरी, गोंडस सुकुमारा
थंड वारा मला हलवतो… गरम आणि कोरडा मला मिठी मारतो
मी माझ्या घरात कोणीतरी पाहण्यासाठी थांबू शकत नाही
कालचा दिवस खूप कठीण होता… खूप हृदयद्रावक होते


సమ్మతి అక్కర్లే సరిహద్దుకు టక్కర్లే
తెచ్చా సరుకే వాటంగా తడమాల
మెలికల ఒళ్ళంతా… చలో కమ్మని ముద్దాట
నేనే బంతి పట్టెయ్ రా నలిపేలా
గడ్డిపరకా ననుమీటి మసలే… నా వేడికి పదునుంది అసలే
జల్దీ తాళికి ముడులే, మల్లెల గదులే సూడర ఎల్లీ

Translate ↓ kanne adirindi song meaning in marathi

संमतीची मागणी करणे सीमांना ढकलत आहे
सामान आणल्यावर तडमला
सर्व वळण आणि वळणे… फक्त एक गोड चुंबन
नेने पट्टेई रा नलीपेला
गड्डीपारका नानुमीती मसाले… मी गरम होणार आहे
सुदारा एली ही जलदी तालिकीच्या गाठी आणि मल्लेलाच्या खोल्या आहेत

నిన్నటికెళ్ళి గమ్మతుగుంది…
గుండెల లొల్లి సమ్మగ ఉంది
నిన్నటికెళ్ళి గమ్మతుగుంది…
హ, గుండెల లొల్లి సమ్మగ ఉంది

Translate ↓ kanne adirindi song meaning in marathi

काल कठीण होता…
हृदयाची धडधड होते
काल कठीण होता…
हा, हार्ट लॉलीपॉप आहे


Leave a Comment