nephew म्हणजे मराठीत : nephew meaning in marathi : 2023

nephew meaning in marathi : पुतण्या हा एखाद्याच्या भावंडाचा किंवा भावंडाचा मुलगा असतो

Definition: A nephew is the son of one’s sibling or sibling-in-law : पुतण्या हा एखाद्याच्या भावंडाचा किंवा भावंडाचा मुलगा असतो.

nephew meaning in marathi
nephew meaning in marathi

nephew meaning in marathi

Synonyms:

  1. Niece’s brother
  2. Sister’s son
  3. Brother’s son
  4. Aunt’s son

Antonyms:

  1. Niece
  2. Daughter
  3. Son
  4. Nephew-in-law

Examples:

My nephew is coming to visit me this weekend.

माझा भाचा या आठवड्याच्या शेवटी मला भेटायला येत आहे.

She loves to spend time with her nephews and spoil them with gifts.

तिला तिच्या पुतण्यांसोबत वेळ घालवायला आणि त्यांना भेटवस्तू देऊन लुबाडायला आवडते.

His sister’s son is his only nephew.

त्याच्या बहिणीचा मुलगा हा त्याचा एकुलता एक पुतण्या आहे.

I am very proud of my nephew for graduating with honors.

माझ्या पुतण्याला सन्मानाने पदवी मिळाल्याबद्दल मला खूप अभिमान आहे.

Leave a Comment