nostalgic मराठीत अर्थ : nostalgic meaning in marathi :2023

nostalgic meaning in marathi : अशी ओढ वाटणारा , अशी ओढ उत्पन्न करणारा .

नॉस्टॅल्जिक भावना म्हणजे काय?
नॉस्टॅल्जिक हे विशेषण सहसा अशा एखाद्या व्यक्तीचे वर्णन करण्यासाठी वापरले जाते जो घरामध्ये आजारी आहे आणि कुटुंबासह घरी परत येऊ इच्छित आहे. यात नेहमी त्या काळाची स्मरणशक्ती असते जी आता चांगली किंवा सोपी वाटते. एक नॉस्टॅल्जिक भावना घर आणि कुटुंबाचा समावेश करू शकते, परंतु त्यात दीर्घकाळ गेलेल्या क्षणांची इच्छा देखील असू शकते.

nostalgic meaning in marathi
nostalgic meaning in marathi

For example : nostalgic meaning in marathi

EN : How am I supposed to get nostalgic for the early Noughties already?

MA : मी आधीच सुरुवातीच्या Noughties साठी नॉस्टॅल्जिक कसे मिळावे?

EN : Was that serious or just a nostalgic trip down memory lane?

MA : तो गंभीर होता की मेमरी लेन खाली एक नॉस्टॅल्जिक ट्रिप?

EN : Journalists are almost nostalgic for the silly season of summers past.

MA : गेल्या उन्हाळ्याच्या मूर्ख हंगामासाठी पत्रकार जवळजवळ नॉस्टॅल्जिक आहेत.

EN : He still feels quite nostalgic for it now.

MA : त्याला आताही खूप नॉस्टॅल्जिक वाटते.

EN : So did he feel nostalgic for the old days?

MA : मग त्याला जुने दिवस नॉस्टॅल्जिक वाटत होते का?

EN : Just look at the nostalgic stuff on the box.

MA : फक्त बॉक्सवर नॉस्टॅल्जिक सामग्री पहा.

Watch : भारतीय अश्लील चित्रपट

Read More :

underrated meaning in marathi

appreciate meaning in marathi

thanks a lot meaning in marathi 

residential address meaning in marathi

keep smiling meaning in marathi

hi meaning in marathi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *