Sant tukaram information in marathi : संत तुकाराम माहिती मराठीत :Story 2

Sant tukaram information in marathi : story 2

Sant tukaram information in marathi

तुकारामांनी भांडे सोन्याच्या भांड्यात बदलले

पुण्याजवळ चिंचवाडी नावाचे गाव होते. (त्याला आता चिंचवड म्हणतात)

त्या गावातील लोक तुकारामांना संकीर्तन करायला बोलवायचे आणि ते तिथे जाऊन त्यांचे अभंग गात.

अनेकदा त्यांची भजने पहाटेपर्यंत चालू असायची.

एके दिवशी तुकाराम चिंचवडीत असताना रामायणावर प्रवचन देणारा एक ब्राह्मण त्या गावी आला की त्यांचे प्रवचन होईल का?

आपल्या मुलीच्या लग्नासाठी पैसे गोळा करण्यासाठी तो हे करत होता.

जेव्हा ब्राह्मण गावात शिरला तेव्हा त्याने पाहिले की प्रत्येकजण सकाळी 8 च्या सुमारासच आंघोळीसाठी गेला होता, त्याला वाटले की हे चांगले ठिकाण नाही कारण ते सर्व खूप आळशी होते आणि ते फक्त 8 वाजताच अंघोळ करायला गेले.

त्यांनी गावकऱ्यांकडे विचारपूस केली असता तुकाराम इथेच आहेत आणि ते पहाटे ४ ते ५ वाजेपर्यंत कीर्तन करतील आणि ते घरी परततील आणि काही वेळ झोपून नंतर त्यांच्या नेहमीच्या कामाला जातील असे त्यांनी सांगितले.

सुमारे महिनाभरापासून त्यांचे भजन सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हे ऐकून आपल्या प्रवचनात कोणालाच रस नाही हे म्हातार्‍याने ओळखले आणि गाव सोडले.

त्यानंतर गावातील एकाने येऊन तुकाराम यांना ही माहिती दिली.

हे ऐकून तुका ब्राह्मणाकडे गेला आणि त्याला साष्टांग नमस्कार घातला आणि सांगितले की या गावात राहून रामायण म्हणावे आणि तोही गावकऱ्यांसोबत बसून त्याचे ऐकेल.

Sant tukaram information in marathi

ब्राह्मण खुश होऊन तुकारामांसह आला.

तुकाराम त्यांचे प्रवचन ऐकणार आहेत हे गावकऱ्यांना कळताच सर्व गावकरी त्यासाठी आले.

ब्राह्मणाने पंचेचाळीस दिवस रामायणाचे सविस्तर प्रवचन देण्याचे मान्य केले.

त्या गावात एक कंजूष होता आणि तो एकटाच प्रवचनाला येत नसे, त्याने आपल्या पत्नीलाही प्रवचनाला न जाण्यास सांगितले पण तिने ऐकले नाही.

कारण प्रवचन पूर्ण झाल्यावर गावकरी त्याच्याकडे वर्गणी मागायला येतील हे त्या कंजूषाला माहीत होते.

पुण्याजवळ चिंचवाडी नावाचे गाव होते. (त्याला आता चिंचवड म्हणतात)

त्या गावातील लोक तुकारामांना संकीर्तन करायला बोलवायचे आणि ते तिथे जाऊन त्यांचे अभंग गात.

अनेकदा त्यांची भजने पहाटेपर्यंत चालू असायची.

एके दिवशी तुकाराम चिंचवडीत असताना रामायणावर प्रवचन देणारा एक ब्राह्मण त्या गावी आला की त्यांचे प्रवचन होईल का?

आपल्या मुलीच्या लग्नासाठी पैसे गोळा करण्यासाठी तो हे करत होता.

जेव्हा ब्राह्मण गावात शिरला तेव्हा त्याने पाहिले की प्रत्येकजण सकाळी 8 च्या सुमारासच आंघोळीसाठी गेला होता, त्याला वाटले की हे चांगले ठिकाण नाही कारण ते सर्व खूप आळशी होते आणि ते फक्त 8 वाजताच अंघोळ करायला गेले.

त्यांनी गावकऱ्यांकडे विचारपूस केली असता तुकाराम इथेच आहेत आणि ते पहाटे ४ ते ५ वाजेपर्यंत कीर्तन करतील आणि ते घरी परततील आणि काही वेळ झोपून नंतर त्यांच्या नेहमीच्या कामाला जातील असे त्यांनी सांगितले.

सुमारे महिनाभरापासून त्यांचे भजन सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हे ऐकून आपल्या प्रवचनात कोणालाच रस नाही हे म्हातार्‍याने ओळखले आणि गाव सोडले.

त्यानंतर गावातील एकाने येऊन तुकाराम यांना ही माहिती दिली.

हे ऐकून तुका ब्राह्मणाकडे गेला आणि त्याला साष्टांग नमस्कार घातला आणि सांगितले की या गावात राहून रामायण म्हणावे आणि तोही गावकऱ्यांसोबत बसून त्याचे ऐकेल.

ब्राह्मण खुश होऊन तुकारामांसह आला.

तुकाराम त्यांचे प्रवचन ऐकणार आहेत हे गावकऱ्यांना कळताच सर्व गावकरी त्यासाठी आले.

ब्राह्मणाने पंचेचाळीस दिवस रामायणाचे सविस्तर प्रवचन देण्याचे मान्य केले.

त्या गावात एक कंजूष होता आणि तो एकटाच प्रवचनाला येत नसे, त्याने आपल्या पत्नीलाही प्रवचनाला न जाण्यास सांगितले पण तिने ऐकले नाही.

कारण प्रवचन पूर्ण झाल्यावर गावकरी त्याच्याकडे वर्गणी मागायला येतील हे त्या कंजूषाला माहीत होते.

1 thought on “Sant tukaram information in marathi : संत तुकाराम माहिती मराठीत :Story 2”

  1. Pingback: Sant tukaram information in marathi :संत तुकाराम माहिती मराठीत - मराठीत माहिती

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *