Sant tukaram information in marathi :संत तुकाराम माहिती मराठीत

Sant tukaram information in marathi : STORY 1

Sant tukaram information in marathi

लक्ष्मीपूजन करताना तुकाराम पत्नी

एके दिवशी तुका घरी आला तेव्हा जिजा घरी लक्ष्मीपूजन करत होत्या.

त्याने तिला विचारले की ती काय करते आणि तिने उत्तर दिले की ती रुक्मणीची पूजा करते.

त्यानंतर त्याने तिला विचारले की आज काय प्रसंग आहे आणि ती अचानक असे का करत आहे?

तेव्हा जिजाने त्याला सांगितले की, एखाद्या ज्योतिषाने तिला सांगितले होते की जर तिने ही पूजा केली तर तिला अधिक संपत्ती मिळेल.

तुकाने तिला सांगितले की त्यांच्या कुटुंबासाठी जी काही संपत्ती आवश्यक आहे, ती विठ्ठल त्यांना देईल आणि तिला संपत्ती मिळविण्यासाठी हे सर्व करण्याची गरज नाही.

तेव्हा जिजाने त्याला सांगितले की तो विठ्ठलाची प्रार्थना करत आहे आणि ती त्याची पत्नी रुक्मणीची प्रार्थना करत आहे आणि त्यात काहीही चुकीचे नाही.

तेव्हा तुकाने तिला सांगितले की ती जे करत होती ते काम्यर्थ भक्ती (देवाची प्रार्थना करणे आणि त्या बदल्यात काहीतरी अपेक्षा करणे) आहे आणि असे कोणी करू नये.

Sant tukaram information in marathi

तिने त्याचे ऐकले नाही आणि तिची पूजा चालू ठेवली.

काही आठवड्यांनंतर तिला अचानक काही पैसे मिळाले.

तिने मुलांसाठी आणि स्वतःसाठी नवीन कपडे घेतले, गहाण ठेवलेले दागिने परत मिळवले.

त्यादिवशी तुका जेवायला आला तेव्हा त्याने घरातील बदल पाहिला आणि तिला काय झाले ते विचारले.

त्यानंतर तिने त्याला सांगितले की तिला लक्ष्मीपूजनाचा फायदा झाला आहे आणि तिच्यासाठी अन्न आणण्यासाठी ती आत गेली.

हे ऐकून तुका अन्नही न घेता निघून गेला.

रागावून रात्री परत येईल असे जिजाने विचार केले.

3 दिवस झाले आणि तो अजूनही परतला नाही.

तो तिला न सांगता पंढरपूरला खूप वेळा जातो हे तिला माहीत होते आणि तो तिथे गेला असेल असे वाटले.

तिने काही आठवडे वाट पाहिली आणि मग आता एक महिन्याहून अधिक काळ लोटला आणि जिजाला खरोखर काळजी वाटू लागली.

त्यानंतर तिने पंढरीला जाण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रवास सुरू केला.

देहूपासून पंढरपूर जवळपास ३०० किमी अंतरावर आहे.

तिने तिथे त्याचा शोध घेतला आणि तो सापडला नाही.

त्यानंतर तिने तिथल्या इतर साधूंना विचारले की त्यांनी त्याला पाहिले आहे का?

गेल्या महिनाभरापेक्षा जास्त काळ त्यांना पंढरीत पाहिले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिजाबाई आता चिंतेत होत्या आणि काय करावे ते कळत नव्हते.

त्यानंतर तिने मंदिरात जाऊन विठ्ठलाची प्रार्थना केली आणि रात्र मंदिरात घालवली आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी देहूला परत गेली.

त्या रात्री विठ्ठलाने तिला स्वप्नात येऊन तुकाराम देहूला असल्याचे सांगितले आणि तो जिथे बसून आपले अभंग गात होता ती टेकडीही दाखवली.

घरातून निघाल्यापासून त्याला जेवण मिळत नसल्याचेही त्याने तिला सांगितले.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी जिजा देहूला निघाल्या, टेकडीवर चढून तुकाराम बसले होते. (आजही आपण हे ठिकाण देहूमध्ये पाहू शकतो)

तिला तो दगडावर बसलेला दिसला आणि त्याच्या चेहऱ्यावर दाढी वाढल्याने तो खूप अशक्त असल्याचे तिला आढळले.

त्याच्या आवाजात अजूनही तेवढीच उर्जा होती आणि तो मोठ्याने देवाची स्तुती करत होता.

ती हात जोडून डोळ्यात अश्रू घेऊन त्याच्यासमोर उभी राहिली.

तुकाने अभंग संपवल्यावर जिजा तिथे उभ्या असलेल्या पाहून त्यांनी तिला विचारले की तू तिथे का आली आहेस.

मला आता जगापासून अलिप्त राहायचे आहे आणि विठ्ठलाचे गाणे करायचे आहे, असेही ते म्हणाले.

जिजाने त्याला विचारले की ती आणि तिची मुले कशी जगतील.

तेव्हा तुका तिला म्हणाला की, आता ती लक्ष्मीपूजन करते, तिच्याकडे कुटुंब चालवण्यासाठी पैसे आहेत आणि आता त्याची गरज नाही.

तेव्हा जिजा रडून रडल्या आणि म्हणाली की तिच्यासाठी दागिने आणि पैशांपेक्षा तुकाच महत्त्वाचा आहे.

तुकाने तिला सर्व संपत्ती गरिबांना वाटून देण्यास सांगितले आणि तिला पूर्वीप्रमाणेच परत येण्यास सांगितले.

ती नंतर घरी गेली आणि तेच केले आणि तुकाकडे परत आली.

त्यानंतर तुकाने तिला सल्ला देण्यासाठी काही अभंग गायले. त्यानंतर तो तिला घेऊन त्यांच्या घरी परत आला.

Sant tukaram information in marathi story 2

1 thought on “Sant tukaram information in marathi :संत तुकाराम माहिती मराठीत”

  1. Pingback: sant tukaram information in marathi:संत तुकाराम माहिती मराठीत : story 3 - मराठीत माहिती

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *