डीबग म्हणजे मराठीत : debug meaning in marathi – 2023

debug meaning in marathi : डीबगिंग ही कोणत्याही सॉफ्टवेअरच्या सोर्स कोडमधील त्रुटी किंवा बग शोधून त्याचे निराकरण करण्याची प्रक्रिया आहे. जेव्हा सॉफ्टवेअर अपेक्षेप्रमाणे कार्य करत नाही, तेव्हा संगणक प्रोग्रामर कोणतीही त्रुटी का आली हे निर्धारित करण्यासाठी कोडचा अभ्यास करतात. डीबगचा पूर्ण अर्थ काय आहे? debug meaning in marathi व्याख्या: डीबगिंग ही सॉफ्टवेअर कोडमधील विद्यमान आणि … Read more